ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ
ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ
ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ສປປ ລາວ.
ວິໃສທັດ: ແຂວງຄໍາມ່ວນ ເປັນແຫລ່ງສະບຽງອາຫານ, ເປັນສູນກາງການຄ້າ ແລະ ບໍລິການ-ການທ່ອງທ່ຽວ.
ອັບເດດລ່າສຸດ: 2023-12-07 20:00:12

      ​ເຕະ​ບາ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ລະ​ຫວ່າງ ພະ​ແນກ​ແຜນ​ການ ແລະ ຫ້ອງ​ການ​ແຜນ​ການ 10 ​ເມືອງ.
    ການແຂ່ງຂັນກິລາເຕະບານສາມັກຄຄີລະຫວ່າງ ພະນັກງານພະແນກແຜນການ ແລະ ພະນັກງານຫ້ອງການແຜນການເມືອງ 10 ຕົວເມືອງ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 16 ມີຖຸນາ 2017. ການແຂ່ງຂັນແມ່ນໄດ້ລົງເຕະທີ່ເດີ່ນເຕະບານສະໜາມກິລາແຂວງ ແລະ ຜົນແຂ່ງຂັນຂັນໄດ້ຈົບລົງດ້ວຍຜົນສະເໝີຄື: 6:6

ເຕະ​ບາ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ລະ​ຫວ່າງ ພະ​ແນກ​ແຜນ​ການ ແລະ ຫ້ອງ​ການ​ແຜນ​ການ 10 ​ເມືອງ. ເຕະ​ບາ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ລະ​ຫວ່າງ ພະ​ແນກ​ແຜນ​ການ ແລະ ຫ້ອງ​ການ​ແຜນ​ການ 10 ​ເມືອງ.