ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ
ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ
ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ສປປ ລາວ.
ວິໃສທັດ: ແຂວງຄໍາມ່ວນ ເປັນແຫລ່ງສະບຽງອາຫານ, ເປັນສູນກາງການຄ້າ ແລະ ບໍລິການ-ການທ່ອງທ່ຽວ.
ອັບເດດລ່າສຸດ: 2023-12-07 20:00:12
ແຜນພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມເມືອງ ນາກາຍ

> ບ້ານເມືອງຫຼວງ

> ບ້ານນາຮາງ

> ບ້ານຜາດ່າງ

> ບ້ານກວນ

> ບ້ານນາບອນ

> ບ້ານນາຕານ

> ບ້ານທົ່ງ

> ບ້ານຍາງ

ພາກທີ I


ສະຫລຸບຕີລາຄາສະພາບການພັດທະນາໃນໄລຍະຜ່ານມາ
ແຕ່ປີ 2000 ຫາປີ 2014

1.ສະພາບລວມຂອງບ້ານ


1.1    ທີ່ຕັ້ງ, ຈຸດພິເສດ ແລະ ພູມສັນຖານໂຄງລ່າງ
    ບ້ານ ເມືອງຫຼວງ ເປັນບ້ານໜຶ່ງໃນ 31 ບ້ານຂອງເມືອງນາກາຍ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງຕົວເມືອງນາກາຍ ຫ່າງຈາກເມືອງປະມານ 23 ກມ ເຊິ່ງມີຊາຍແດນຕິດກັບບ້ານອື່ນໆດັ່ງນີ້:
-    ທິດເໜືອຂອງບ້ານ ຕິດກັບ ບ້ານທົ່ງ.
-    ທິດໃຕ້ ຕິດກັບ ບ້ານວຽງຫຼວງ ເມືອງບົວລະພາ.
-    ທິດຕາເວັນອອກ ຕິດກັບ ບ້ານທ່າໂທດ ເມືອງຍົມມະລາດ.
-    ທິດຕາເວັນຕົກ ຕິດກັບ ບ້ານຍາງ.
    ຍາມຝົນມີອ່າງນ້ຳກ້ວາງທີ່ມີຂະນາດໃຫຍ່, ມີຖ່ຳນ້ຳກວາງແບບອັດສະຈັນສາມາດປິດເປີດເປັ່ງນ້ຳເອງ, ມີຮ່ອງຮອຍວັດເຈົ້າອະນຸວົງເປັນໂນນພູສູງ, ມີເນື້ອທີ່ທຳການຜະລິດຫາບພຽງດີ, ມີພູຫິນປູນຢູ່ໃກ້ບ້ານ.
1.2    ດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການປົກຄອງ ລວມທັງບົດບາດແມ່ຍິງ.
    ບ້ານ ເມືອງຫຼວງ ປະກອບມີ 4 ຄຸ້ມບ້ານຄື: (ຄຸ້ມເມືອງຫຼວງ, ຄຸ້ມໂພສີ, ຄຸ້ມວັງຢ້ຽມ, ຄຸ້ມໂພນຄໍ້) ມີ 3 ຊົນເຜົ່າ, ໃນນັ້ນເຜົ່າຫຍໍ້ກວມ 85%, ເຜົ່າຊຳກວມ 5%, ເຜົ່າບໍ່ກວມ 10%, ມີຈຳນວນຄົນທັງໝົດ 1,875 ຄົນ,ຍິງ 961 ຄົນ, ມີ 321 ຫຼັງຄາເຮືອນ, ມີ 326 ຄອບຄົວ.
ຄະນະອຳນາດການປົກຄອງບ້ານປະກອບມີ:

-    ຄະນະນ່ວຍພັກປະກອບມີ 3 ທ່ານ, ແມ່ຍິງ 0 ທ່ານ
-    ຄະນະນາຍບ້ານປະກອບມີ 3 ທ່ານ, ແມ່ຍິງ 0 ທ່ານ
-    ມີ 20 ໜ່ວຍປະກອບມີ 40 ທ່ານ, ແມ່ຍິງ 0 ທ່ານ
-    ຄະນະແນວໂຮມບ້ານ ປະກອບມີ 1 ທ່ານ,ແມ່ຍິງ 0 ທ່ານ.
-    ຄະນະສະພັນແມ່ຍິງ ປະກອບມີ 1 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
-    ຄະນະຊາວໜຸ່ມ ປະກອບມີ 1 ທ່ານ, ຍິງ 0 ທ່ານ.
-    ຄະນະ ປກຊ ປະກອບມີ 1 ທ່ານ, ຍິງ 0 ທ່ານ.
-    ຄະນະ ປກສ ປະກອບມີ 1 ທ່ານ, ຍິງ 0 ທ່ານ.
-    ອສສບ ປະກອບມີ 4 ທ່ານ, ຍິງ 0 ທ່ານ.

ດາວໂຫຼດເອກະສານ