ຝຶກອົບຮົມ“ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງວຽກງານໄອທີໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ 10 ເມືອງ

    ວັນທີ 7 ກໍລະກົດ 2021 ຂະແໜງບໍລິຫານ ແລະ ຈັດຕັ້ງ ເປີດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ“ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງວຽກງານໄອທີໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ 10 ເມືອງ ” ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ອິນແກ້ວ ຈັນທະເທບ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ຕ່າງໜ້າຈາກຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 10 ເມືອງເຂົ້າຮ່ວມ. #ສະໜັບສະໜູນໂດຍ: ລັດຖະບານລຸກຊໍາບວກ,ແຜນງານລາວ/030.