ກ່ຽວກັບ ແຂວງຄໍາມ່ວນ

   

   

  ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ເປັນແຂວງໜຶ່ງ ມີທີ່ຕັ້ງພູມສັນຖານ ແລະ ມີແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ເອື້ອຍອຳນວຍ ໃນການພັດທະນາເສດຖະະກິດ-ສັງຄົມດີພໍສົມຄວນ

  ທົ່ວແຂວງ ຄຳມ່ວນ ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 16.315 ກິໂລຕາແມັດ, ແບ່ງອອກເປັນສອງເຂດ ວິທະຍາຄື: ເຂດພູດອຍ 54% ແລະ ເຂດທົ່ງພຽງ 46%, ມີຊາຍແດນທິດເໜືອຕິດຈອດກັບແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ຍາວ 162 ກມ, ທິດໃຕ້ຕິດກັບແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ຍາວ 174 ກມ, ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບແຂວງ ກວ່າງບິ່ງ ແລະ ແຂວງ ຮ່າຕິ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ ຍາວ 273 ກມ, ທິດຕາເວັນຕົກຕິດກັບນະຄອນພະນົມ ຣາຊາອານາຈັກ ໄທ ຍາວ 153 ກມ; ປະກອບມີ 10 ເມືອງ, 569 ບ້ານ, 80.537 ຄອບຄົວ, ມີປະຊາກອນ 433.570 ຄົນ, ຍິງ 216.198 ຄົນ ແລະ ປະກອບມີ 9 ຊົນເຜົ່າ.

  KM LAOmap

  • ກ່ຽວກັບ ແຂວງຄໍາມ່ວນ +

   ກ່ຽວກັບ ແຂວງຄໍາມ່ວນ     ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ເປັນແຂວງໜຶ່ງ ມີທີ່ຕັ້ງພູມສັນຖານ ແລະ ມີແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ເອື້ອຍອຳນວຍ ໃນການພັດທະນາເສດຖະະກິດ-ສັງຄົມດີພໍສົມຄວນ Read More
  • ດ້ານການເງີນແຂວງຄໍາມ່ວນ +

   ດ້ານການເງີນແຂວງຄໍາມ່ວນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ານການເງິນຂອງແຂວງ ຄຳມ່ວນໃນໄລຍະ 5 ປີ ( 2016-2020 ) Read More
  • ແຫຼ່ງທຶນເພື່ອການພັດທະນາໄລຍະ 2016-2020 +

   ແຫຼ່ງທຶນເພື່ອການພັດທະນາໄລຍະ 2016-2020 ຂຸດຄົ້ນແຫຼ່ງທຶນເຂົ້າໃນການພັດທະນາ 5 ປີ ໄດ້ທັງໝົດ 12.129,76  ຕື້ກີບ ກວມ 32,28% ຂອງ GDP, ໃນນັ້ນ: ການລົງທຶນຂອງລັດ 780,70  ຕື້ກີບ ກວມ 2,08% ຂອງ GDP, ເທົ່າກັບ 6,44% ຂອງການລົງທຶນທັງໝົດ, ການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ (FDI) 8.539,11 ຕື້ກີບ, ກວມເອົາ 22,73% ຂອງ Read More
  • ດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຄຳມ່ວນ +

   ດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຄຳມ່ວນ ກ. ດ້ານການປູກຝັງ.ການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂົ້າ, ໃນປີ 2014 ຜະລິດເຂົ້າ ໄດ້ 328,620 ໂຕນ ໃນນັ້ນ: ເນື້ອທີ່ນາປີ 80,180 ຮຕ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 270,100 ໂຕນ ກວມເອົາປະມານ 82.19%,ສະມັດຕະພາບ 3.75 ຕ/ຮຕ, ເນື້ອທີ່ນາແຊງ 12,250 ຮຕ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 57,760 ໂຕນ ກວມ 17.58%, ສະມັດຕະພາບ 5.58 Read More
  • 1
  • 2
  • 3