ສິດໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງ

    ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະພັກ ແລະ ຫົວໜ້າພະແນກ ໃນການຄົ້ນຄ້ວາຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍ ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງຂອງພັກ ແລະ ບັນດານິຕິກໍາຕ່າງໆຂອງລັດ ກ່ຽວກັບວຽກງານກວດກາ ເພື່ອດໍາເນີນການກວດກາພັກ, ກວດກາລັດ, ຕິດຕາມແກ້ໄຂຜົນການກວດກາ, ຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ສືບສວນ-ສອບສວນ, ຄົ້ນຄ້ວາຄໍາຮ້ອງ ແລະຄໍາສະເໜີຂອງສະມາ ຊິກພັກ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ພົນລະເມືອງ ໃນຂອບເຂດສິດ, ໜ້າທີ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ພະແນກແຜນການ ແລະການລົງທຶນ.