lo ພາສາລາວ en English
    , ເວລາ 3:15:24 PM            :: ຊົມເຊີຍ ວັນສະຖາປະນາ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຄົບຮອບ 46 ປີ , 2 ທັນວາ ປີ 1975 - 2 ທັນວາ ປິ 2021 ຢ່າງສຸດໃຈ ::

    ຕົວເລກເສດຖະກິດ

    • 2.png