News DPI

ພິທີ່ປະກາດການຈັດຕັ້ງ ແລະ ມອບ-ຮັບ ໜ້າທີ່ …

07-04-2024 Hits:37 News Super User - avatar Super User

ພິທີ່ປະກາດການຈັດຕັ້ງ ແລະ ມອບ-ຮັບ ໜ້າທີ່ ຫົວໜ້າ ຫົວໜ້າພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ ລະຫວ່າງ ຜູ້ເກົ່າ ແລະ ຜູ້ໃໝ່    

Read more

ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງຄໍາມ່ວນ…

12-03-2024 Hits:3122 News Super User - avatar Super User

ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງຄໍາມ່ວນ ສະຫຼຸບຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາປີ 2023

Read more

News 338

ແຜນງານພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ338…

12-03-2024 Hits:3091 News338 Super User - avatar Super User

ແຜນງານພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ338 ຈັດຝຶກອົບຮົມການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ໃຫ້ພະນັກງານຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ  

Read more

Please publish modules in offcanvas position.