ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ
ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ
ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ສປປ ລາວ.
ວິໃສທັດ: ແຂວງຄໍາມ່ວນ ເປັນແຫລ່ງສະບຽງອາຫານ, ເປັນສູນກາງການຄ້າ ແລະ ບໍລິການ-ການທ່ອງທ່ຽວ.
ອັບເດດລ່າສຸດ: 2023-12-07 20:00:12
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນ 10 ຕົວເມືອງ

> ເມືອງທ່າແຂກ

> ເມືອງມະຫາໄຊ

> ເມືອງໜອງບົກ

> ເມືອງຫີນບູນ

> ເມືອງຍົມມະລາດ

> ເມືອງບົວລະພາ

> ເມືອງນາກາຍ

> ເມືອງເຊບັງໄຟ

> ເມືອງໄຊບົວທອງ

> ເມືອງຄູນຄໍາ

ເມືອງທ່າແຂກ

ພາກທີ່ I
ສະພາບລວມຂອງເມືອງ.
1.    ພາກສະເໜີ:
       ການວາງແຜນຍຸດທະສາດ ໃນການສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 5 ປີຂອງເມືອງທ່າແຂກ ຫຼື ເວົ້າກັນອິກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ “ການວາງແຜນລະດັບຂົງເຂດໂດຍອີງຕາມສະພາບພື້ນທີ່. ເຊີ່ງເລັ່ງໃສ່ການສະຫນັບສະໜູນ ແລະ ຕອບສະໜອງການຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຈິດໃຈຂອງມະຕິຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ເລກທີ 03/ກມສພ,ສະບັບລົງວັນທີ 15 ກຸມພາ 2012 ວ່າດ້ວຍການ “ສ້າງແຂວງ ເປັນຫົວຫນ່ວຍຍຸດທະສາດ, ສ້າງເມືອງເປັນຫົວເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານ, ສ້າງບ້ານເປັນຫົວຫນ່ວຍພັດທະນາ” ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງໃນຮູບປະທຳ.
       ເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການດັ່ງກ່າວນີ້ປະກອບມີທີມງານຮັບຜິດຊອບການວາງແຜນຂັ້ນ,ເມືອງປະກອບມີຄະນະຊີ້ນຳ ແລະ ກອງເລຂາຊ່ວຍວຽກເຊີ່ງເອີ້ນວ່າ: ຄະນະຮັບຜິດຊອບການວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 5 ປີຂອງເມືອງ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຢ່າງໄກ້ສິດຈາກຄະນະຊີ້ນຳຂັ້ນເມືອງ, ທີມງານຮັບຜິດຊອບຂັ້ນແຂວງ ແລະ ພະແນກແຜນການ-ການລົງທຶນແຂວງ. ແມ່ນໄດ້ມີການຄັດເລືອກ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງທິມງານຮັບຜິດຊອບໃນການຕັດສິນໃຈ, ວາງແຜນລະອຽດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ ຂອງຂະບວນການວາງແຜນແບບມີສ່ວນຮ່ວມຕັ້ງແຕ່ຕອນເລີ່ມຕົ້ນຈົນຮອດການສິ້ນສຸດຂອງຂະບວນການ, ໂດຍການໃຫ້ທິດ ແລະ ສະຫນັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ການຮ່ວມມືໂຄງການພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນຂັ້ນແຂວງ............

ອ່ານຕໍ່ >>ແຜນທີ່ກ່ຽວກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນ 10 ຕົວເມືອງ
  • ເມືອງທ່າແຂກ
  • ເມືອງມະຫາໄຊ
  • ເມືອງໜອງບົກ
  • ເມືອງຫີນບູນ
  • ເມືອງຍົມມະລາດ
  • ເມືອງບົວລະພາ
  • ເມືອງນາກາຍ
  • ເມືອງເຊບັງໄຟ
  • ເມືອງໄຊບົວທອງ
  • ເມືອງຄູນຄໍາ

ເມືອງທ່າແຂກ

ເມືອງມະຫາໄຊ

ເມືອງໜອງບົກ

ເມືອງຫີນບູນ

ເມືອງຍົມມະລາດ

ເມືອງບົວລະພາ

ເມືອງນາກາຍ

ເມືອງເຊບັງໄຟ

ເມືອງໄຊບົວທອງ

ເມືອງຄູນຄໍາ