ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ
ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ
ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ສປປ ລາວ.
ວິໃສທັດ: ແຂວງຄໍາມ່ວນ ເປັນແຫລ່ງສະບຽງອາຫານ, ເປັນສູນກາງການຄ້າ ແລະ ບໍລິການ-ການທ່ອງທ່ຽວ.
ອັບເດດລ່າສຸດ: 2023-12-07 20:00:12

      ສ້າງກິດຈະກຳໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ສົກປີ 2017.


ເຝິກອົບຮົມ ”ສ້າງກິດຈະກຳໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ສົກປີ 2017.


   ໃນວັນທີ 2 ມີຖຸນາ 2017 ທີ່ຜ່ານມາເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນປູກຕົ້ນໄມ້ສາກົນທາງພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ພ້ອມໃຈກັນສ້າງກິດຈະກຳອານາໄມລວມພາຍໃນພະແນກ ແລະ ອອກແຮງງານຖາງຫຍ້າ-ເຮັດຮົ້ວອ້ອມຕົ້ນໄມ້ຄື: ຕົ້ນດອກຄູນ ທີຢູ່ທາງດ້ານທິດຕາເວັນຕົກຂອງພະແນກ ເພື່ອເປັນການປົກປັກຮັກສາບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍກັບຕົ້ນຕົ້ນໄມ້.

ເຝິກອົບຮົມ ”ສ້າງກິດຈະກຳໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ສົກປີ 2017. ເຝິກອົບຮົມ ”ສ້າງກິດຈະກຳໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ສົກປີ 2017.
ເຝິກອົບຮົມ ”ສ້າງກິດຈະກຳໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ສົກປີ 2017. ເຝິກອົບຮົມ ”ສ້າງກິດຈະກຳໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ສົກປີ 2017. ເຝິກອົບຮົມ ”ສ້າງກິດຈະກຳໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ສົກປີ 2017. ເຝິກອົບຮົມ ”ສ້າງກິດຈະກຳໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ສົກປີ 2017. ເຝິກອົບຮົມ ”ສ້າງກິດຈະກຳໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ສົກປີ 2017. ເຝິກອົບຮົມ ”ສ້າງກິດຈະກຳໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ສົກປີ 2017. ເຝິກອົບຮົມ ”ສ້າງກິດຈະກຳໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ສົກປີ 2017. ເຝິກອົບຮົມ ”ສ້າງກິດຈະກຳໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ສົກປີ 2017. ເຝິກອົບຮົມ ”ສ້າງກິດຈະກຳໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ສົກປີ 2017.