ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ
ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ
ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ສປປ ລາວ.
ວິໃສທັດ: ແຂວງຄໍາມ່ວນ ເປັນແຫລ່ງສະບຽງອາຫານ, ເປັນສູນກາງການຄ້າ ແລະ ບໍລິການ-ການທ່ອງທ່ຽວ.
ອັບເດດລ່າສຸດ: 2023-12-07 20:00:12
ແຜນພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມເມືອງ ບົວລະພາ

> ບ້ານດຸ

> ບ້ານກວນຂະໂຍມ

> ບ້ານຫຼັງຄັງ

> ບ້ານນາຫອມ

> ບ້ານນາຈັດ

> ບ້ານຫຍ່າແວດ

> ບ້ານນອງບົວ

> ບ້ານໜອງໂນ

> ບ້ານໜອງແສງ

> ບ້ານໜອງປິງ

> ບ້ານຜານົບ

> ບ້ານໂພນ

> ບ້ານທາດ

> ບ້ານທົ່ງຂາມ

> ບ້ານທົ່ງຊຳ

> ບ້ານວັງຄອນ

> ບ້ານວັງມະເນີ

ພາກທີ I


ສະຫລຸບຕີລາຄາສະພາບການພັດທະນາໃນໄລຍະຜ່ານມາ
ແຕ່ປີ 2000 ຫາປີ 2014

1.ສະພາບລວມຂອງບ້ານ


1.1    ທີ່ຕັ້ງ, ຈຸດພິເສດ ແລະ ພູມສັນຖານໂຄງລ່າງ
    ບ້ານດຸຕັ້ງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ ຂອງຕົວເມືອງ ບົວລະພາ ຫ່າງຈາກເມືອງປະມານ 58 ກມ ແລະ ໄດ້ມີຊາຍແດນຕິດກັບບັນດາບ້ານຄື.
-    ທິດເໜືອຕິດກັບບ້ານ ທົ່ງຊຳ.
-    ທິດໃຕ້ຕິດກັບບ້ານ ນາຊະໂຍມ.
-    ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບບ້ານ ວັງມະເນີ-ຊາຍແດນຫວຽດ.
-    ທິດຕາເວັນຕົກຕິດກັບບ້ານ ໜອງໂນ.
    ບ້ານດຸມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດປະມານ 710,16 ເຮັກຕາ ມີເນື້ອທີ່ດິນປຸກສ້າງ 8,5 ເຮັກຕາ ເນື້ອທີ່ປ່າສະຫງວນບ້ານ 114 ເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່ດິນປຸກສ້າງ 8,5 ເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່ປ່າສະຫງວນບ້ານ 114 ເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່ປ່າຟື້ນຟູ 115 ເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່ປ່າຊົມໃຊ້ 104 ເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່ນາປະມານ 87 ເຮັກຕາ, ເນື່ອທີ່ໄຮ່ ແລະ ສວນປະມານ 1,5 ເຮັກຕາ, ແລະ ທີ່ດິນອື່ນໆອີກ.ນອກນີ້ບ້ານຍັງມີ ປ່າປ້ອງກັນປະມານ 1000 ເຮັກຕາ ດິນກະສິກຳ 40 ເຮັກຕາ ແລະ ປ່າສັກສິດ 2 ເຮັກຕາ.
1.2     ດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການປົກຄອງ ລວມທັງບົດບາດແມ່ຍິງໃນຄະນະອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ.
    ບ້ານດຸ ເປັນບ້ານທີ່ມີຊົນເຜົ້າຜູ້ໄທກວມ 100 ສ່ວນຮ້ອຍ, ມີຈຳນວນຄົນທັງໝົດ 445 ຄົນ, ຍິງ 228 ຄົນ, ມີ 87 ຫຼັງຄາເຮືອນ, 89 ຄອບຄົວ ມີປະເພນີປະຈຳທ້ອງຖິ່ນຄື:
-    ເດືອນມັງກອນ(1)ແມ່ນບຸນວັດເຂົ້າບ້ານ.
-    ເດືອນກຸມພາ(2)ແມ່ນບຸນລ້ຽງແສ(ລ້ຽງສິ່ງສັກສິດ/ຜີບ້ານ).
-    ເດືອນມີນາ(3)ບຸນເຂົ້າຈີ່.
    ນອກຈາກປະເພນີທ້ອງຖິ່ນແລ້ວພາຍໃນບ້ານຍັງໄດ້ນັບຖືຮີດຄອງປະເພນີທົວໄປຂອງລາວອີກເຊັ່ນວ່າ: ບຸນກອງເຂົ້າ, ບຸນປີໃໝ່າວ, ບຸນເຂົ້າພັນສາ, ບຸນຫໍ່ເຂົ້າ, ບຸນຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນ, ບຸນອອກພັນສາ ແລະ ອື່ນໆ.
ຄະນະອຳນາດການປົກຄອງບ້ານປະກອບມີຄື:

-    ນາຍບ້ານ 1 ທ່ານ, ແມ່ຍິງ 0 ທ່ານ, ຮອງນາຍບ້ານ 2 ທ່ານ, ຍິງ 0 ທ່ານ.
-    ຫົວໜ້າໜ່ວຍ 6 ທ່ານ, ຍິງ 0 ທ່ານ.
-    ຄະນະແນວໂຮມບ້ານປະກອບມີ 7 ທ່ານ ຍິງ 0 ທ່ານ.
-    ຄະນະສະຫະພັນແມ່ຍິງປະກອບມີ 2 ທ່ານ ຍິງ 2 ທ່ານ.
-    ຄະນະຊາວໜຸ່ມປະກອບມີ 2 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
-    ຄະນະ ປກຊ ປະກອບມີ 6 ທ່ານ ຍິງ 0 ທ່ານ.
-    ຄະນະ ປກສ ປະກອບມີ 6 ທ່ານ ຍິງ 0 ທ່ານ.

ດາວໂຫຼດເອກະສານ